izbornik.
košarica

Opći podaci

Zelda-Trade d.o.o. za trgovinu

Sjedište tvrtke: A. Reisnera 85, Osijek

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku

MBS: 030027145

OIB/PDV ID HR89807959418

Temeljni kapital društva 2.521,73€ (19.000,00 kn), uplaćen u cijelosti

Uprava: direktor Damir Jažić


Bankovni računi

IBAN HR2723400091110192873 - Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN HR8824020061100683925 - Erste & Steiermarkische bank d.d.

IBAN HR6723600001101855629 - Zagrebačka banka d.d.


Adresa elektroničke pošte

info@zelda.hr


Info telefon

031/206 555


Adresa poslovnice

Trg A. Starčevića bb (pothodnik)

31000 Osijek